KIKUYU

Kuri mweri mirongi iri mwaka wa ngiri igiri na ikumi na ithatu (22 October 1213. Kambuni ya mawakiri ya Tandem Law nithurirwo gutongongoria mawakiri maria mangi mothe maraciririra andu a mau mau thiini waa ciira wao na thirikari ya Mungeretha (UK). Uiguaniro uyu niguo witagwo na githungu Group Litigatioon Order (GLO).

Uiguaniro uyu ukonii maundu maria monekire guku Kenya gatagati ka mweri wa ikumi 1952 na mweri was ikumi na keeri 1963. Na ritwa ringi witagwo Kenya emergency Group Litigation. Uu nitakuga atia aria othe maraciririra andu a mau mau ni maiguanire guciira mari hamwe matongoretion ni Tandem Law.

Mawakiri a Tandem Law mena macira makiri maingi makonii andu a mau mau. Mungu wothe ungienda kwinyitithania na cira uyu niagirirwo ni kwiyandikithia thuutha wa uiria fomu ino i haha mwenaiini wa urio. Muicho wa kwiyandikithia ni mweri mirongo

itatu mweri wa kana, thaa ikumi cia mungeretha mwaka uyu twerekeire wa 2014. Gutiri mundu ugetikirio kwiyandithia thuutha uyu hatari watho wa igoti.

Kuria ungituona ungitubatara

Ungikorwo wi na nganja kana niwiyandithitie, no warie na wabichi ya mawakiri maitu aria mari Kenya

Mawakiri aria mathuritwo ni Cecil Miller Advocates na nio mararugamirira Tandem Law thiini wa ciira uyu.

Cecil Miller ni mawakiri mari igweta Kenya thiini wa macira ta maya nayo Tandem Law ni kambuni ya mawakiri kuria ngeretha (UK)

Ungienda kwaria na Cecil Miller Makoragwo:

Cecil Miller
Miller & Company Advocates

Standard Street
Bruce House
13th Floor
P.O. Box 45707 – 00100
Nairobi

Tel: +254 20 2248461, 2248467, 2228081
Mob: +254 727 531005, 736 248424
Fax: +254 20 2249754
Email: miller@milleradvocates.com