SWAHILI

Tarehe 22 Oktoba 2013, Tandem Law walikuwa wakili katika kikundi cha kulipa fidia(Group Litigaton Order, GLO) kwa madai dhidi ya Uingereza na Ofisi ya Common Wealth na serikali.
GLO inahusika na matukio yaliyotokea nchini Kenya mnamo tarehe 20 Oktoba 1952 hadi 12 Decemba 1963. Inatambuliwa kama, Kenya Emergency Group Litigation yaani, “kikundi cha madai dharura nchini Kenya.

Tandem Law inawakilisha maelfu ya waliohasiriwa kwenye tukio hili. Mtu yeyote anayetaka kugiunga na kikundi hichi cha madai lazima ajisajili kujaza fomu iliyoko upande wa kuliya. Siku ya mwisho ya kuleta mada ni saa kumi jioni tarehe 30 Aprili 2014 saa za Uingereza. Hakuna mlalamishi yeyote ataruhusiwa kujiunga na kikundi baada ya tarehe ya kufunga, ila kwa ruhusa kutoka kotini.
Kiungo cha notisi kwa ujumla kinapatikana mwisho wa ukurasa huu.

Mawasiliano
Ukiwa ta tashwishi yeyote kuhusu madai, tafadhali wasiliana na mawakili wenzetu walioko Kenya.
Cecil Miller Advocates imechaguliwa kuwakilisha Tandem Law nchini Kenya kuhusiana na , Kenya Emergency Group Litigation yaani, “kikundi cha madai dharura nchini Kenya.
Cecil Miller Advocates in miongoni mwa mawakili wanaoongoza nchini Kenya na wanasifika sana kwa kazi yao ya kuwakilisha matukio kwenye koti za Kenya. Tandem Law ni kikundi cha mawakili walioko Uingereza wanao wakilisha madai haya.
Cecil Miller

Standard Street
Bruce House
13th Floor
P.O. Box 45707 – 00100
Nairobi

Tel: +254 20 2248461, 2248467, 2228081
Mob: +254 727 531005, 736 248424
Fax: +254 20 2249754
Email: miller@milleradvocates.com